تالار شریعتی

15 میلیون تومان

پاسخگویی همه روزه7 الی 22
 • تالار شریعتی
 • گنجایش 410 نفر
 • زمان برگزاری 6 ساعت

تالار نفیس

9 میلیون تومان

پاسخگویی همه روزه7 الی 22
 • تالار نفیس
 • گنجایش 240 نفر
 • زمان برگزاری 6 ساعت

تالار خلیج فارس

ورودی رایگان

پاسخگویی همه روزه7 الی 22
 • تالار خلیج فارس
 • گنجایش 500 نفر

سالن مدیران

4 میلیون تومان

بیش از 5 جلسه 2.5 میلیون تومان

پاسخگویی همه روزه7 الی 22
 • سالن مدیران
 • گنجایش 30 نفر
 • زمان برگزاری 4 ساعت

سالن هشت بهشت

2.5 میلیون تومان

بیش از 5 جلسه 1.5 میلیون تومان

پاسخگویی همه روزه7 الی 22
 • سالن هشت بهشت
 • گنجایش 50 نفر
 • زمان برگزاری 4 ساعت

قیمت سالن همایش اصفهان

نام سالن همایش تالار شریعتی تالار نفیس سالن مدیران سالن هشت بهشت تالار خلیج فارس
هزینه ورودی 15 میلیون 9 میلیون 4 میلیون 2.5 میلیون رایگان
بیش از پنج جلسه 2.5 میلیون 1.5 میلیون
ظرفیت سالن 410 نفر 240 نفر 30 نفر 50 نفر 500 نفر
امکانات اختصاصی امکانات کامل امکانات کامل دیتا شو led
زمان برگزاری 6 ساعت 4 ساعت
پاسخگویی 7 الی 22
پذیرایی (هرنفر) 7 هزار تومان
شماره تماس 09107171910